Ziyaretçi Kuralları
11 Ekim 2022

1-Sağlık  TesisimizBaşhekimliği tarafından  belirlenenhastaziyaretsaatlerimiz 12:30-13:30 ve 19:00-20:00 saatleridir.

2-Ziyaretçilerinyanlarındagetirmişolduklarıhertürlüeşyagerek görülmesi durumunda hasta ve çalışan güvenliği gerekçesiyle aranabilir,uygungörülmeyeneşyalarınservislereçıkarılmasınaizin verilmeyebilir.

3- Hasta ziyareti esaslarına uyulması kontrolü; servis çalışanları, sağlıktesisigüvenlikgörevlisivenöbetçimemurkontrolündedir.

4- Sağlıktesisimizdeenfeksiyonriskiveçocuklarınolumsuzolarak etkilenmemesi için 12 yaşın altındaki çocukların hasta   ziyaretinde bulunmamalarıgerekmektedir.

5- Birhastaiçinaynıandaikidenfazlaziyaretçialınmamaktaolup, hastaziyaretleri15dakikadanfazlaolmamalıdır.

6- Ziyaretçiler yaka kartlarını mutlaka takmalıdır.

7- Hastabaşındaherhangibirşeyyenilipiçilmemeli,aynıodada kalandiğerhastalaradaherhangibirgıdaverilmemeli,servise yiyecek   getirilmemelidir.

8- Enfeksiyonkapmariskinekarşıziyaretçilerinhastayaaiteşyaları kullanmaması,hastayataklarınaoturmamasıgerekmektedir.

9- Hastaodalarındabulunantuvalet,duş,havlu,bardakgibihastayaait alanlar/eşyalar  kullanılmamalıdır.

10- Hastaziyaretçilerinintuvaletvelavaboihtiyacınıgidermekiçin, servislerde bulunan genel kullanıma açık tuvaletvelavabolarıkullanması  gerekmektedir.

11- Ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır.

12- Hastalarımızın tedavi ve muayene işlemleri sırasında ziyaretçilerin odadançıkarakhastamahremiyetineözengöstermelidir.

13- Hastalarımızın                ziyareti     tıbbi        nedenlerle              hekimi    tarafından yasaklandıysaziyaretkonusundaısraredilmemelidir.

14- Hastalarımızı enfeksiyondan korumak amacıyla hastaodalarına topraklı  çiçek  kabul  edilmemektedir

15- Ziyaretçilerimizin  sağlık  tesisi  kapalıalanıiçerisindesigaraiçmesi kesinlikleyasaktır.

16- Hasta  ziyareti  esnasında  gürültü  yapılmamalı  ve  yüksek  sesle konuşulmamalıdır.

17- Hastalara ait tıbbi cihazlara dokunulmamalıdır.

18- Hastavehastayakınlarınadahaiyihizmetverilebilmesiiçinsağlık tesisi ile ilgili görüş ve önerilerinizi “dilek – şikâyet”kutularına bırakılabilir.

19- Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odaları terk edilmelidir.

20- Acil durumlarda hastane tahliye alanları her katta tabelayla gösterilmiştir.

21-Süt çocuğu servisinde Enfeksiyon kontrolü açısından  ziyaret kısıtlaması yapılır.Birinci derece yakınları dışında ziyaretçi alınmaz.

22-Ameliyathane,doğumhaneye ziyaretçi kabul edilmez.Hemodiyaliz hastalarının ziyaretçileri seans bitinceye kadar bekleme salonunda bekler.

23-Çocuk hastalar kardeş ve arkadaşları tarafından çok kısa süreli ziyaret edilebilir.Bu ziyaret sırasında yanlarında bir yetişkin bulunması esastır.

24-Covid 19 pandemisi döneminde ziyaretlerimiz tamamen yasaktır.

İLGİLİ DOKÜMANLAR:

Hizmet Sunum Rehberi