Palyatif Bakım Merkezi
11 Ocak 2022

 
   İmamoğlu Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi hayatı zorlaştırıcı ve süreğen hastalığı olan bireylerin, ağrı ve acısını hafifletmeyi amaçlarken,hasta yakınlarının da yaşam kalitesini artırmaya odaklanmıştır.Hastanemiz Palyatif Bakım Merkezi 14 Şubat 2019 tarihinde hizmet sunumuna başlamıştır.

PALYATİF BAKIM NEDİR?

Palyatif Bakım ‘’Yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve ailede;ağrının ve diğer problemlerin ,erken tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile fiziksel,psikososyal ve manevi  gereksinimlerinin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşım’’dır.

 

PALYATİF BAKIMDA AMAÇ:

1-Kişinin hayatına yıllar eklemek , değil , yıllarına hayat eklemek.

2-Ağrı ve diğer rahatsız edici semptomların giderilmesini sağlar.

3-Yaşamı desteklemekle birlikte ölümü de doğal bir süreç olarak algılar.

4-Ölümü hızlandırma ya da erteleme amacı taşımaz

5-Hasta bakımının psiko-sosyal ve ruhani yönlerini fiziksel bakıma entegre eder

6-Hastaların son ana kadar mümkün olduğunca aktif bir yaşam sürmelerinde destek sağlar

7-Hasta yakınlarına hastalık süreci ve sonrasında kendi yas süreciyle başa çıkabilmelerinde destek sağlar

8-Gerektiğinde yas dönemi danışmanlığı da dahil olmak üzere hasta ve yakınlarının gereksinimlerinin karşılanmasında ekip yaklaşımını kullanır

9-Yaşam kalitesini arttırır ve aynı zamanda hastalık sürecini olumlu etkileyebilir