Refakatçi Kuralları
11 Ekim 2022

1- Hekiminlüzumlugördüğühastalariçinrefakatçikalınmasınaizin verilir  verefakatçi   kartı  düzenlenir.

2-Refakatçi,refakatçikartınısağlıktesisindekaldığısürecetaşımak zorundadır.

3- Herhastanınyanındaenfazla1refakatçibulunabilir,birdenfazla refakatçiye izin    verilmez.

4- Refakatçininerkekveyabayanolmasınahastanınveservisin durumunagörekararverilir.

5- Refakatçinin sağlık tesisinin tüm kurallarına uyması beklenmektedir.

6- Refakatçi kendisine ait eşyaları gösterilen dolaba bırakmalıdır.

7- Hastanemizde  sabahkahvaltısı06:45 ÖğleYemeği11:30Akşam Yemeği  17:30 saatinden  itibaren  odanızda     verilmektedir.

8- Refakatçikendileriiçinayrılmışbulunanrefakatçikoltuğunu kullanmalıdır.

9- Refakatçininhastasınınbakımınasadecedoktorunvehemşireninizinverdiğiölçüdeyardımetmesibeklenmektedir.Doktor ve hemşirelerin bilgisi dışında bir uygulama yapmamalıdır.

10- Hemşirelerceverilenhastabakımeğitimikurallarınauyulmalıdır. (Elhijyeni,düşmeriski  eğitimi)

11- Refakatçi kendi hastasının bulunduğu oda dışındakiodalara girmemesi   gerekmektedir.

12- Refakatçigüvenlikaçısındanhastavekendiyanındafazlaparaveya değerli eşya     bulundurmamalıdır.

13-Refakatçininhasta odasıveserviskoridorlarındayüksekseslekonuşmaması,gürültü yapmamasıgerekmektedir.

14- Refakatçiilgilihekimyadahemşireistemidışında,hastalarını sağlıktesisidışınaçıkarmamalıveyayatağınıdeğiştirmemelidir.

15- Refakatçi,hekimyadahemşireyedanışmadanhastayahiçbir müdahaledebulunmamalı,yiyecek,içecek   vermemelidir.

16- Refakatçi       sağlık  tesisi                 içinde  tütün   ve   alkol    kullanmamalıdır.

17- Refakatçi hasta odası, banyo ve tuvaletleri mümkünolduğunca temiz   kullanmaya  dikkat  etmelidir.

18- Refakatçi,refakatkartlarıilesağlıktesisininyemekhizmetlerinden ücretsiz yararlanırlar.

19- Refakatçi hasta  ileilgiliherhangibirsorunolduğundaderhalhemşireyi durumdanhaberdar  etmelidir.

20- Refakatçi Sağlıktesisiiçindekiuyarılevhalarınauymalı,teknikbir problemle karşılaşıldığında servis sorumlu hemşiresine haber vermelidir.

21- Acilbirdurumolmamasıhalindedoktorvizitesaatindehastasının durumunutakipvebilgialmaaçısındanodasındangörevliyehaber vermedenayrılmamalıdır.

22-Hastanemiz  veznesidışındahiçbirbirimyadapersoneleödeme yapmamalıdır.

23- Tanımadığı kişilerden yardım kabul etmemelidir.

24- Hastavehastayakınlarınadahaiyihizmetverilebilmesiiçinsağlık tesisi ile ilgili görüş ve önerilerinizi “dilek ,şikâyet ve öneri ”kutularına bırakabilirsiniz.

25- Acil durumlarda hastane tahliye alanları her katta tabelayla gösterilmiştir.

26-Hemodiyaliz Hastalarının refakatçıları seans esnasında hastanın yanında bulunmaz,bekleme salonunda seansın bitmesini bekler.

İLGİLİ DOKÜMANLAR:

Hizmet Sunum Rehberi