Evde Sağlık Hizmetleri
31 Mart 2020


                                                                MİSYONUMUZ

     Etik ilkelerden ödün vermeksizin Evde Sağlık Hizmetleri Birim çalışanları ve yönetim kadromuzla birlikte sağlıklı çalışma yaşamı koşullarında, hasta güvenliği ve hasta memnuniyeti odaklı uluslararası kalite standartlarında hizmette etkinlik, süreklilik, zamanlılık anlayışı ile çalışan memnuniyetini esas alarak hizmet sunmaktadır.

VİZYONUMUZ

      Birimimizin  kuruluş amacına uygun olarak, mükemmeliyet odaklı, hasta, hasta yakını ve çalışanlarımızın memnuniyetinin artırılmasını hedefleyen sürekli ve süratli iyileştirilebilir hizmet sunan, yüksek motivasyon ve ekip ruhu içerisinde yeniliklerin       ve teknolojinin talep edildiği, öncü ve örnek uygulamalarla fark yaratan ‘’Güvenli’’ bir sağlık kuruluşu olmaktır.

DEĞERLERİMİZ

*Dürüstlük                                                    *Örnek ve Öncü Uygulamalar                           

*Araştırmacılık                                            *Güvenilirlik

*Yenilikleri takip etme                                 *Adil Davranma

*Sorumluluk                                                 *Sürekli Gelişme

*Ekip Ruhu                                                   *Hasta Odaklılık

*Duyarlılık                                                    *Çalışan Odaklılık

*Hoşgörülü Olmak                


EVDE SAĞLIK NEDİR

       Evde Sağlık Hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin; muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve  rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında bu konudan uzman bir kadro tarafından sunulması; bu kişilere,  aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesi ve tanısı konulmuş hastanın düzenlenmiş olan tedavisinin takibi, uygulanması, hasta ve bakım vermekle görevli kişilere gerekli eğitimlerin verilmesini,  kapsayan sağlık hizmetidir. 

Evde Sağlık Hizmetlerinden Kimler Faydalanabilir?

·         Evde aile bireyleri ile birlikte yaşayan veya kimsesiz, engelli, yaşlı, alzheimer veya demansı olan, felçli, yatağa bağımlı, hayatını başkalarına bağımlı olarak devam ettiren sağlık  hizmetine ihtiyacı olan  bireyler, 

·         Ventilatör ve oksijen konsantratörüne (Solunum ya da oksijen cihazına) bağlı KOAH  hastaları,

·         Hareket kısıtlılığı olan ileri derecedeki kas hastaları,

·         Palyatif bakım gereken enteral, parenteral gereksinimi olan son dönem kanser hastaları,

·         Evinden çıkamayacak durumda nörolojik hastalıkları (ALS, SVO vb) olan bireyler,

·         Hastanede gördüğü tedavi veya ameliyatı sonrasında taburcu edilen hareket kısıtlılığı olan ve devam eden tedavisinin evde sağlanması gereken hastalar,

·         Kaza geçirmiş olup hareket kısıtlılığı olan kısa süreli hemşirelik hizmetlerine gereksinim duyan hastalar

·         İleri evre organ yetmezliği olan hastalar(kalp,akciğer vb.)

·         Spastik çocuklar(ağır durumda olanlar)

·         Yeni doğum yapan anne ve bebekleriEvde Sağlık Hizmetleri Kapsamında Verilen Sağlık Hizmetleri

      Evde Sağlık hizmetleri muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsamaktadır.
Bu kapsamda;

·         Kan ve idrar tahlilleri alma işlemi,

·         EKG çekimi,

·         İdrar sondası uygulaması,

·         Beslenme için sonda uygulaması,

·         Pansuman,

·         Gerekli durumlarda uzman hekim konsültasyonları,

·         Hastanın ihtiyacı olan ilaç ,alt bezi,havalı yatak,tekerlekli sandalye,heyet raporu çıkartılması vb. hizmetler,

·         Hastanın talebi üzerine, mobil ekiplerimizin ve transfer araçlarımızın da uygunluğu doğrultusunda nakil ve transfer hizmetleri verilmektedir.

·         Evde Sağlık hizmetleri kapsamına alınmış hastalara  talepleri doğrultusunda  ağız ve diş sağlığı hizmeti verilmektedir.

·         Tüm bu hizmetler verilirken, nasıl yapılacağı ve varsa komplikasyonları hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılarak verilmektedir.

·         Hastaya sunulan sağlık hizmetlerinin ev ortamında almasının uygun olmaması veya ani olarak sağlık sorunları gelişmesi halinde  uygun sağlık kuruluşuna transferi sağlanır veya gerekli  yönlendirmeler  yapılır.


Evde Sağlık Hizmetleri planlı hizmetleri kapsamaktadır. Bunun için ziyaret edilecek kişilerin  randevu tarihi ve saati önceden  kendilerine bildirilir.İlk Başvuru Nasıl Yapılır

·         Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanmak isteyen hasta veya hasta yakınları 444 3 833numaralı Evde Sağlık hizmetleri ulusal çağrı merkezini arayarak başvuruda bulunabilmektedir.Hasta Kabulü ve Muayene Süreci

İlk Başvuru

·         Türkiye geneli için kurulan 444 38 33 numaralı Ulusal çağrı merkezi numarası aranarak başvuru yapılır.

·         İlk başvuru da hastanın MERNİS sistemi üzerinden adres ve telefon bilgileri alınır.

·         Çağrı merkezinden alınan başvuru İl Evde Sağlık  Koordinasyon Merkezine yönlendirilir.

·         Evde Sağlık hizmetleri Koordinasyon Merkezi sistem üzerinden aldığı başvuruya telefonla döner ve hastanın daha detaylı bilgilerini alarak sisteme girişini gerçekleştirir.Hastanın ikametgah adresine göre ilgili birime hizmet ataması yapar.

·         Hizmet emri atanan ilgili birim 24 saat içinde hastayı arayarak,hastanın evine ziyaret yapılacağı bilgisini  iletilir ve randevu oluşturur.

·         İlk hasta ziyareti doktorlu ekip tarafından gerçekleştirir.

·         Ev ziyaretine giden ekip hastanın evde sağlık hizmetleri alması için uygun olup olmadığına karar verir.

·         Başvurusu uygun olan veya olmayan hastalar süreç hakkında bilgilendirilir.

·         Başvurusu uygun olan hastalara ön başvuru formu düzenlenir ve hasta hizmet almaya başlar, uygun olmayan hastalara hizmet sonlandırılması yapılır.

·         İlk ziyarette hastanın Kronik hastalıkları,kullandığı ilaçlar, tıbbi cihazlar, dekübüt ülseri(yatak yarası), tespit edilir.

·         Hastanın mevcut durumuna göre hasta ve hasta yakınlarına gerekli eğitimler verilir.Ziyaret sıklığı belirlenir,randevu programı oluşturulur.

·         Hasta bilgileri, hasta dosyası ve tablet Pc ile kayıt altına alınır.

·         Hizmetin kabulü için onam formu düzenlenir.Hizmet alacak kişiye, veli yada vasisine bilgilendirmeler yapılarak okutulup imzalatılır.

·         Ayrıca hastanın Sosyal hizmet ihtiyacı, Palyatif bakım ihtiyacı ve Alt bezi vs. ihtiyacı var ise hastaya yardımcı olunur ve ziyaret tamamlanır.


·        
Hastanın Takibi

·         Evde sağlık hizmeti verilecek hastaya belirlenen tanı ve tedavi planı doğrultusunda hastanın takibi yapılır. 

Evde sağlık hizmetinin sonlandırılması

Kişiye verilen evde sağlık hizmeti aşağıdaki hallerde sonlandırılır:

·         Evde sağlık hizmeti verilen hastanın uygulanan tedavi ile iyileşerek tedavi ihtiyacının ortadan kalkması,

·         Evde sağlık hizmeti sunulan hasta için uygulanacak sağlık bakım ve tedavinin, belli bir aşamadan sonra sağlık personeli gerektirmeden uygulanabilecek hale gelmesi,

·         Hastanın kendisi veya kanuni temsilcilerinin hizmeti sonlandırmayı talep etmesi,

·         Hastanın vefat etmesi,

·         Hasta veya yakınlarının tedaviye uyumsuz davranışları, direnç göstermeleri, önerilere uymamaları halinde verilen hizmetin faydası sorumlu tabip veya  diş tabibi tarafından sorgulanır ve hizmetin sonlandırılmasına karar verilebilir.      

·         Evde sağlık hizmeti sunulan hastanın çeşitli nedenlerle ikamet ettiği bölgenin değişmesi halinde en kısa zamanda yeni ikamet bölgesindeki evde sağlık hizmet birimine devri gerçekleştirilerek sunulan hizmetin devamlılığı sa
                                                  
 EVDE SAĞLIK HİZMETİ İÇİN  444 38 33  NUMARALI TELEFONA 7 GÜN 24 SAAT ULAŞILABİLMEKTEDİR.

                                HAFTA İÇİ 08:00-17:00 SAATLERİ ARASINDA 0530 186 10 56 NUMARALI TELEFONDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ.