Kalite Yönetim Birimi Faaliyetleri
06 Ocak 2022

- Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
- SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
- Öz değerlendirmeleri yönetmek.
- İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.
- Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
- Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek.
- SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.
- Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.
- SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.
- Klinik kalite verilerini izlemek, analiz etmek, raporlamak