T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü İmamoğlu Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü İmamoğlu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

Güncelleme Tarihi: 22/03/2019

            ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

 • Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasını konu alan 2012/23 sayılı genelgesi gereğince hastanemiz sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerini sunum sürecinde muhtemel risklerin en aza indirilmesini, çalışan güvenliğinin ve motivasyonunun  en üst düzeyde tutulmasını ve çalışan farkındalığının arttırılmasını hedefleyen, kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla hastanemiz bünyesinde “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi” kurulmuştur.
 • Hastanemizde Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi, Başhekime bağlı çalışmaktadır.
 • Sağlık çalışanlarımızın güvenli ortamlarda  yüksek motivasyonla çalışmasını sağlamak amacıyla  birimimiz çalışan hakları ve güvenliğine yönelik talep ve şikayetleri kabul eder, bu başvuruları değerlendirerek gerekli düzeltici /önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayıp  talep sahibine geri bildirimde bulunur.
 • Birim, çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip edecek ve baştabipliğe aylık olarak rapor sunar.


            BEYAZ KOD

 • Sağlık çalışanlarına, sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı hasta veya hasta yakınları tarafından fiziksel, sözel ya da psikolojik şiddet uygulanması durumunda beyaz kod bildirimi verilir.
 • 28.04.2012 tarih ve 28277 sayılı Sağlık Bakanlığı Çalışanlarına yönelik işlenen suçlar hakkındaki yönetmeliğe göre sağlık personeli şikayetçi olmasa bile kurumumuz adına savcılığa şikayette bulunulmak zorunludur.
 • Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir.  Hastanın sağlık hizmeti almasına ve tedavisinin devamına yönelik gerekli tedbirler alınır. Kurum içinde bunun mümkün olmaması durumunda hastanın hizmet alabileceği başka bir sağlık kuruluşuna sevki güvenli bir şekilde sağlanır. Bu süreç sırasında hastanın tedavisinin aksatılmamasına itina edilir.

  BİLDİRİM VE SÜREÇ KONUSUNDA BİLİNMESİ GEREKENLER

 • Şiddete maruz kalınması durumunda 1111 no.lu telefon aranarak beyaz kod bildirimi yapılmalıdır.
 • Beyaz kod ekibi, şiddet uygulayan şahsı etkisiz hale getirdikten sonra polis noktasına götürecek ve burada işlemlerin yapılması sağlanacaktır.
 • Polis noktasında yetersiz kalınması durumunda hastane polisi ve güvenlik görevlileri işbirliği içerisinde çalışarak ilave polis ekibin gelmesi sağlanacaktır.
 • Kayıt ve sürecin devamlılığı açısından şiddet uygulayan kişinin kimlik bilgileri (kimlik fotokopisi) alınmalı ve güvenlik ekibinde bulunan “beyaz kod kayıt ve bildirim” formu doldurulmalıdır.
 • İfade verme işlemi tamamlandıktan sonra mağdur çalışan tutanağın bir nüshasını almalı ve fotokopisini beyaz kod kayıt ve bildirim formuna ekleyerek beyaz kod ekibine teslim etmelidir. Bu formun ikinci sayfasında bulunan açıklama kısmı tüm süreci ayrıntılı kapsayacak şekilde doldurulmalıdır.
 • İlgili çalışanın talep etmesi durumunda Sağlık Bakanlığımız avukatlarınca 28.04.2012 tarih ve 28277 sayılı yönetmelik gereğince hukuki yardım yapılacaktır.
 • Hukuki yardım talep eden personelin birimimize buna ilişkin dilekçe vermesi gerekmektedir.