T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü İmamoğlu Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü İmamoğlu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Yönetim Birimi Faaliyetleri

Güncelleme Tarihi: 25/06/2020

  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
  • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
  • Öz değerlendirmeleri yönetmek.
  • İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek.
  • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.
  • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.
  • Klinik kalite verilerini izlemek, analiz etmek, raporlamak