T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü İmamoğlu Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü İmamoğlu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Refakatçi Kuralları

Güncelleme Tarihi: 27/12/2018

1- Hekiminlüzumlugördüğühastalariçinrefakatçikalınmasınaizin verilir verefakatçikartı düzenlenir.

2-Refakatçi,refakatçikartınısağlıktesisindekaldığısürecetaşımak zorundadır.

3- Herhastanınyanındaenfazla1refakatçibulunabilir,birdenfazla refakatçiye izin   verilmez.

4- Refakatçininerkekveyabayanolmasınahastanınveservisin durumunagörekararverilir.

5- Refakatçinin sağlık tesisinin tüm kurallarına uyması beklenmektedir.

6- Refakatçi kendisine ait eşyaları gösterilen dolaba bırakmalıdır.

7- Hastanemizde sabahkahvaltısı06:45ÖğleYemeği11:30Akşam Yemeği17:30saatindenitibaren odanızda    verilmektedir.

8- Refakatçikendileriiçinayrılmışbulunanrefakatçikoltuğunu kullanmalıdır.

9- Refakatçininhastasınınbakımınasadecedoktorunvehemşireninizinverdiğiölçüdeyardımetmesibeklenmektedir.Doktor ve hemşirelerin bilgisi dışında bir uygulama yapmamalıdır.

10- Hemşirelerceverilenhastabakımeğitimikurallarınauyulmalıdır. (Elhijyeni,düşmeriskieğitimi)

11- Refakatçi kendi hastasının bulunduğu oda dışındakiodalara girmemesi  gerekmektedir.

12- Refakatçigüvenlikaçısındanhastavekendiyanındafazlaparaveya değerli eşya   bulundurmamalıdır.

13-Refakatçininhasta odasıveserviskoridorlarındayüksekseslekonuşmaması,gürültü yapmamasıgerekmektedir.

14- Refakatçiilgilihekimyadahemşireistemidışında,hastalarını sağlıktesisidışınaçıkarmamalıveyayatağınıdeğiştirmemelidir.

15- Refakatçi,hekimyadahemşireyedanışmadanhastayahiçbir müdahaledebulunmamalı,yiyecek,içecek vermemelidir.

16- Refakatçi      sağlık tesisi                içinde tütün ve alkol   kullanmamalıdır.

17- Refakatçi hasta odası, banyo ve tuvaletleri mümkünolduğunca temiz kullanmayadikkat etmelidir.

18- Refakatçi,refakatkartlarıilesağlıktesisininyemekhizmetlerinden ücretsiz yararlanırlar.

19- Refakatçi hasta ileilgiliherhangibirsorunolduğundaderhalhemşireyi durumdanhaberdaretmelidir.

20- Refakatçi Sağlıktesisiiçindekiuyarılevhalarınauymalı,teknikbir problemle karşılaşıldığında servis sorumlu hemşiresine haber vermelidir.

21- Acilbirdurumolmamasıhalindedoktorvizitesaatindehastasının durumunutakipvebilgialmaaçısındanodasındangörevliyehaber vermedenayrılmamalıdır.

22-Hastanemiz veznesidışındahiçbirbirimyadapersoneleödeme yapmamalıdır.

23- Tanımadığı kişilerden yardım kabul etmemelidir.

24- Hastavehastayakınlarınadahaiyihizmetverilebilmesiiçinsağlık tesisi ile ilgili görüş ve önerilerinizi “dilek ,şikâyet ve öneri ”kutularına bırakabilirsiniz.

25- Acil durumlarda hastane tahliye alanları her katta tabelayla gösterilmiştir.

26-Hemodiyaliz Hastalarının refakatçıları seans esnasında hastanın yanında bulunmaz,bekleme salonunda seansın bitmesini bekler.

İLGİLİ DOKÜMANLAR:

Hizmet Sunum Rehberi