Adana İmamoğlu Devlet Hastanesi

Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Adana İmamoğlu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İdari ve Mali Birimler

Güncelleme Tarihi: 05/03/2018

BİRİM ADIDAHİLİ NO
1-Disiplin, Hukuk ve Muhakemat Birimi8902
2-Evrak Kayıt Birimi8906
3-İnsan Kaynakları Birimi8906
4-Bilgi İşlem Birimi8905
5-Muhasebe ve Gelir Tahakkuk Birimi8905
6-Satınalma Birimi8909
7-Bütçe ve Gider Tahakkuk Birimi8909
8-Dayanıklı Taşınır Ambar Birimi8908
9-Genel Sarf Malzemeleri Ambar Birimi8908
10-Arşiv Birimi8907
11-Mutemetlik Birimi8907
12-HAP Temsilciliği-Acil Durum Afet Yönetim Birimi8911
13-Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi8910
14- Çevre ve Atık Yönetim Birimi8910
15-Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi8911
16-TİG ve İstatistik Birimi8905
17-Eğitim Birimi8911
18- İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi8910
19-Enfeksiyon Kontrol ve Sürveyans Birimi8910
20-Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi8910
21-Hasta Hakları Birimi8911
22-SABİM, BİMER ve CİMER Takip Birimi8911
23- MHRS Birimi8905