Adana İmamoğlu Devlet Hastanesi

Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Adana İmamoğlu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ziyaretçi Saatleri

Güncelleme Tarihi: 14/02/2018

AMAÇ:

 • İmamoğlu Devlet Hastanesinde hastaların iyileşmelerinin daha çabuk sağlanması ve personelin işlerini daha rahat yapabilmesi için hasta yakınlarının belirli saatlerde hasta ziyaretine gelmelerini sağlamak.

KAPSAM:

 • Hastalar, hasta yakınları hastane personeli        

SORUMLULAR:

 • Servis hemşiresi hastane güvenlik personeli.

İŞLEM:

 • Yataklı Tedavi kurumlarında yatan hastaların yakınları tarafından ziyaret edilmelerine, bölgesel koşullar ve kurumun durumu göz önüne alınarak, her gün veya haftada birkaç gün olmak üzere öğleden sonralara baştabibin saptayacağı saatlerde izin verilir. Hastanemizde hasta ziyaret saatleri mesai günlerinde 12:30-13:30 ve 19:00-20:00 saatleri arasındadır.

 • Ziyaret saatleri dışında hasta ziyareti baştabip veya nöbetçi tabibin izni ile mümkündür.

 • Baştabiplikçe gerekli görüldüğü takdirde bir veya birkaç uzmanlık dalı için ayrı ayrı ziyaret günleri düzenlenebilir.

 • Yataklarından kalkabilen ve hasta oda ve dairelerinden çıkmalarında sakınca olmayan hastalar için mümkünse hasta odaları dışında ayrı ziyaret yerleri ayrılır.

 • Bir hasta için aynı anda ikiden fazla ziyaretçi alınmaz ve hasta ziyaretleri 15 dakikadan fazla olamaz.

 • Ziyaretçilerin hasta yataklarında oturmaları ve hasta eşyasını kullanmaları önlenir. On yaşından aşağı ziyaretçi çocuk kabul edilmez. Zorunlu hallerde baştabip veya nöbetçi tabibin izni ile çocukların ziyaretine müsaade edilebilir.

 • Bulaşıcı ve salgın hastalıklardan birine yakalanmış olanlarla, ziyaretlerinde herhangi bir sebeple sakınca bulunan hastaların ziyaret edilmesi yasaktır.

 • Hastalara dışardan yiyecek ve içecek getirmek yasaktır.

 • Ziyaretçiler tarafından getirilen her türlü gıda maddesi veya eşya kapıda alıkonularak çıkarken sahibine iade edilir.

 • Herhangi bir sıhhi ve tıbbi sakınca olmadıkça kurumlara yatan tutuklu ve hükümlüler Cezaevi Yönetmeliğine uygun olarak haftada bir gün 10 dakika ziyaret edilebilirler. Bu ziyaret saatinde cezaevinden lüzumuna göre erkek veya kadın bir memur veya gardiyan kuruma gelerek ziyaretçileri görür, üzerlerini arar ve ziyarete izin verir.

 • Kurum idaresi, tutuklu ve hükümlüleri ve gelen ziyaretçileri seçme ve araştırma yönünden sorumlu tutulmaz. Bunun sorumluluğu cezaevi görevlisine aittir.